AVÍS LEGAL

  • Accepto segons el que preveu la Llei 15/2003 de protecció de dades de caràcter personal del 18 de desembre, autoritzo a que les dades que ens faciliteu s'incorporaran al fitxer informatitzat del comú corresponent, titular i responsable del mateix fitxer, que prendrà les mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat.

  • Informem que l'usuari pot exercir els seus drets d'accés, certificació, oposició i supressió, sempre que la legislació vigent no disposi el contrari, a l'adreça del Comú corresponent.

  • En el cas d’aparèixer al rànquing més d’un participant amb la mateixa puntuació, el seu posicionament dependrà de la rapidesa amb la que ha estat capturat cada un dels menairons. Internament, la aplicació registra el moment en el que cada participant ha capturat cada menairó i, segons això, aporta una puntuació extra als punts de base del menairó. Això farà que en cas d’empat, un participant passi per davant de l’altre. Aquesta regla s’aplica en totes les captures.